L’ANELL CICLISTA

“Per les seues dimensions, l’orografia i el clima, València és una ciutat ideal per a moure’s amb bici”. Durant anys, les valencianes hem escoltat esta afirmació com un mantra, però la realitat que eixa sentència transmet no es veia acompanyada pel fet que el nombre de ciclistes i de desplaçaments a la ciutat s’incrementara com correspon a eixes característiques.

El motiu és que eixa afirmació no descrivia la realitat completa: l’orografia de la ciutat, el seu clima, les seues “distàncies”, són ideals per a moure’s amb bici, però el disseny urbà desenvolupat als carrers de València, que afavorix una gran acumulació de cotxes als carrers i espenta vianants i ciclistes a refugiar-se als seus extrems, no ho era. Moure’s amb bicicleta per València, enmig del trànsit rodat era, per una qüestió de disseny, cosa de valents.

No obstant això, eixa manera d’entendre la ciutat com una gran carretera és ja història, i l’Ajuntament de València fa mesos que treballa perquè la ciutadania, les persones, recuperem els nostres carrers com un espai de convivència, usat per a gaudir i també desplaçar-se, afavorint per a això la mobilitat que genere menys impacte: la mobilitat sostenible.

En eixe pla s’inclouen els 20 nous quilòmetres de carrils bici que s’estan construint estos dies a la ciutat. Carrils amplis per a acollir amb seguretat un gran nombre de persones, emplaçats en calçada (abaixant les bicis de les voreres i portant-les al seu espai natural) i segregats dels vehicles de motor perquè no els usen només les persones valentes, sinó totes les que ho desitgen, independentment de la seua habilitat, velocitat i gosadia.

I entre tots estos, un serà l’estrella, l’Anell Ciclista que vos presentem ací. Perquè l’Anell Ciclista, que abraça tot el perímetre del centre històric de la ciutat, serà no sols la via per a evidenciar que la bicicleta és el vehicle més ràpid i còmode per a desplaçar-se per València, sinó que per la seua centralitat, l’enorme utilitat per a tota la ciutadania i la seua capacitat com a palanca de canvi cap a la sostenibilitat que en els pròxims mesos viurem i gaudirem, està cridat a convertir-se en una de les fites de la nova València.

Per això posem en marxa este espai, perquè aneu familiaritzant-vos amb la seua forma, aneu seguint la seua construcció, coneixent el seu entorn i descobrint quan podreu començar a utilitzar cada un dels seus trams.

Benvinguts a l’Anell Ciclista, el del compromís de València amb la sostenibilitat i el benestar dels seus veïns i les generacions futures.

EL ANILLO CICLISTA

“Por sus dimensiones, su orografía y su clima, València es una ciudad ideal para moverse en bici”. Durante años, las valencianas hemos escuchado esta afirmación como un mantra, pero la realidad que esa sentencia transmite no se veía acompañada por el hecho de que el número de ciclistas y de desplazamientos en la ciudad se incrementara como corresponde a esas características.

El motivo es que esa afirmación no describía la realidad completa: la orografía de la ciudad, su clima, sus “distancias”, son ideales para moverse en bici, pero el diseño urbano desarrollado en las calles de València, favoreciendo una gran acumulación de coches en las calles y empujando a peatones y ciclistas a refugiarse a sus extremos, no lo era. Moverse en bicicleta por València, en medio del tráfico rodado era, por una cuestión de diseño, cosa de valientes.

Sin embargo, esa manera de entender la ciudad como una gran carretera es ya historia, y el Ayuntamiento de València lleva meses trabajando para que la ciudadanía, las personas, recuperemos nuestras calles como un espacio de convivencia, usado para disfrutar y también desplazarse, favoreciendo para ello la movilidad que menos impacto genere: la movilidad sostenible.

En ese plan se incluyen los 20 nuevos kilómetros de ‘carriles bici’ que se están construyendo estos días en la ciudad. Carriles amplios para acoger con seguridad a un gran número de personas, emplazados en calzada (bajando las bicis de las aceras y llevándolas a su espacio natural), y segregados de los vehículos de motor para que no los usen solo las personas valientes, sino todas las que lo deseen, independientemente de su habilidad, velocidad y osadía.

Y entre ellos, uno va a ser la estrella, este Anillo Ciclista que aquí os presentamos. Porque el Anillo Ciclista, abrazando todo el perímetro del centro histórico de la ciudad, será no solo la vía para evidenciar que la bicicleta es el vehículo más rápido y cómoda para desplazarse por València, sino que por su centralidad, enorme utilidad para toda la ciudadanía y su capacidad como palanca de cambio hacia la sostenibilidad que en los próximos meses vamos a vivir y disfrutar, está llamado a convertirse en uno de los hitos de la nueva València.

Por ese motivo ponemos en marcha este espacio, para que os vayáis familiarizando con su forma, vayáis siguiendo su construcción, conociendo su entorno, y descubriendo cuándo podréis comenzar a utilizar cada uno de sus tramos.

Bienvenidos al Anillo Ciclista, el del compromiso de València con la sostenibilidad y el bienestar de sus vecinos y las futuras generaciones.